CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Cơ cấu tổ chức UBND
 
I. Lãnh đạo UBND huyện

1. Đồng chí: Lê Đình Huấn
Chủ tịch UBND huyện

2. Đồng chí: Dương Mạnh Mẫn

PCT thường trực UBND huyện.

 3.Đồng chí: Kpuih H"B lê

Phó Chủ tịch UBND huyện.
II. Các thành viên UBND huyện
 
1. Đồng chí: Trần Văn Lam
Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
 

 
2. Đồng Chí: Nguyễn Văn Hào
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện.
 

3. Đồng chí: Vũ Đức Trình
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chỉ huy trưởng cơ quan Quân sự huyện4. Đồng chí: Đinh Hồng Thuật
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

5. Đồng chí: Nguyễn Văn Hợp
Trưởng phòng Nội vụ
 
6. Đồng chí: Phạm Văn Hoàng
Trưởng phòng GD&ĐT
 
7. Đồng chí: Nguyễn Thành Pháp
Phó Trưởng phòng TN-MT huyện

8. Đồng chí: Nguyễn Thị Lệ Thủy
Trưởng phòng Tư pháp huyện

9. Đồng chí: Hồ Minh Hậu
Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

10. Đồng chí: Lê Thị Ngọc
Trưởng phòng Lao động thương binh và Xã hội

11. Đồng chí: Hồ Sỹ Thuần
Chánh Thanh tra huyện

12. Đồng chí: Phạm Viết Nghị
Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

13. Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng
 Trưởng phòng Y tế 

14. Đồng chí: Nguyễn Văn Hợp
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC
1. Văn phòng HĐND-UBND huyện.
2. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện.
3. Phòng Nội vụ huyện.
4. Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện.
5. Phòng Tư pháp huyện.
6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.
7. Phòng Y tế huyện.
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện.
10. Phòng Lao động-TB&XH huyện.
11. Phòng Văn hóa-Thông tin huyện.
12. Phòng Dân tộc huyện.
13. Thanh tra huyện.
14. Ban quản lý các Dự án XDCB huyện.
15. Ban quản lý Bến xe huyện.
16. Ban quản lý Chợ Chư Sê.

17. Ban quản lý chợ mỹ thạch
18. Ban quản lý chợ phía nam.
19. Ban quản lý các Công trình Đô thị và Vệ sinh môi trường.
20. Trung tâm GDTX-GDNN huyện.
21. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện.

 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.