CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
1 Gia Lai: Công bố công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn 08/09/2021
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 16/8/2021, về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn
2 Huyện Chư Sê tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ bưu chính công ích (BCCI). 23/08/2021
     Để giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời, giảm thời gian, chi phí đi lại cho các cá nhân, tổ chức cũng như góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện; hạn chế tối đa việc tập trung đông người, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; UBND huyện khuyến khích tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích
3 Gia Lai: Công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn 18/08/2021
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 16/8/2021, về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn
4 Chư Sê: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành trong các cơ quan, đơn vị 13/07/2021
     Thực hiện Bộ tiêu chí và Phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai). Trong 6 tháng đầu năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trọng tâm, kịp thời; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu, nội dung nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử huyện.
5 Gia Lai: Công bố công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố 08/07/2021
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 30/6/2021, về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố
6 Chư Sê - kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2021 05/07/2021
     Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC đúng kế hoạch đề ra. Theo đó:
7 Gia Lai: Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 25/06/2021
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 24/6/2021, về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
8 Gia Lai: Công bố công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 25/06/2021
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 24/6/2021, về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 
9 Gia Lai: Triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai 03/06/2021
     Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 862/STTTT-BCVT ngày 01/6/2021, về việc phối hợp, tuyên truyền việc triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai
10 Gia Lai: Công bố 04 thủ tục hành chính mới và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Gia Lai 02/06/2021
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 05/4/2021, về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Gia Lai
11 Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/04/2021
     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 630/SVHTTDL-VP ngày 12/4/2021, về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 320/QĐ-UBND 06/04/2021 Về việc Công bố 04 thủ tục hành chính mới và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY!
13 Gia Lai: Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 18 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 05/04/2021
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 26/3/2021, về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 18 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
14 Huyện Chư Sê: Bảo hiểm xã hội chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính sang Bưu điện huyện thực hiện. 05/04/2021
     Bảo hiểm xã hội huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 06/BHXH-TN&TKQ TTHC ngày 30/3/2021 thông báo về việc chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC sang Bưu điện huyện thực hiện
15 QUYẾT ĐỊNH công bố Hệ thốngHTQLCL ISO 9001:2015 của UBND xã Al Bá 18/03/2021 TẢI TẠI ĐÂY
16 Quyết định Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TVCN ISO 9001:2015 11/03/2021 TẢI TẠI ĐÂY
17 Tỉnh Gia Lai: Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 28/12/2020
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Gia Lai
18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai: cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 22/12/2020
     Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 184/TB-SNNPTNT ngày 18/12/2020 về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
19 Gia Lai: Công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố 22/12/2020
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 18/12/2020, về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố 
20 Gia Lai: Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính 22/12/2020
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kê hoạch số 2475/KH-UBND ngày 17/12/2020, về việc Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai
21 Quyết định Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND huyện Chư Sê 11/12/2020 TẢI TẠI ĐÂY
22 Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng năm 2020 11/12/2020 TẢI TẠI ĐÂY
23 Chư Sê: Năm 2020 tỷ lệ hồ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tăng 82% 11/12/2020
     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 2221/ UBND-CNTT ngày 09/12/2020 về việc Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV năm 2020
24 Chư Sê: Đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành trong các cơ quan, đơn vị 09/12/2020
     Trong những năm qua UBND huyện Chư Sê đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác điều hành, quản lý, đầu tư và sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công việc
25 Chư Sê tổng kết công tác CCHC năm 2020 09/12/2020
     Theo báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, Uỷ ban nhân dân huyện Chư Sê đã ban hành nhiều văn bản trọng tâm để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ CCHC tại địa phương.
26 Chư Sê: Năm 2020 tỷ lệ hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tăng 37.8% 08/12/2020      Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 03/12/2020 Báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích huyện Chư Sê năm 2020.
27 Gia Lai: Công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung để thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 04/12/2020
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 02/12/2020, về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 
28 QUYẾT ĐỊNH Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã IaGlai 27/11/2020 TẢI TẠI ĐÂY
29 QUYẾT ĐỊNH Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã Barmaih 27/11/2020 TẢI TẠI ĐÂY
30 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND thị trấn Chư Sê 26/11/2020 TẢI TẠI ĐÂY
31 QUYẾT ĐỊNH Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã KongHtok 26/11/2020 TẢI TẠI ĐÂY
32 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND Xã Chư Pơng 26/11/2020 TẢI TẠI ĐÂY
33 Gia Lai: Công bố 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố 26/11/2020
    Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 20/11/2020, về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố 
34 QUYẾT ĐỊNH Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã Ia Blang 26/11/2020 TẢI TẠI ĐÂY
35 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND huyện Chư Sê 24/11/2020 TẢI TẠI ĐÂY
36 QUYẾT ĐỊNH Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã Ayun 24/11/2020 TẢI TẠI ĐÂY
37 QUYẾT ĐỊNH Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã Hbông 24/11/2020 TẢI TẠI ĐÂY
38 QUYẾT ĐỊNH Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã IaKo 24/11/2020 TẢI TẠI ĐÂY
39 QUYẾT ĐỊNH Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã Dun 24/11/2020 TẢI TẠI ĐÂY
40 QUYẾT ĐỊNH Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã Bờ Ngoong 24/11/2020 TẢI TẠI ĐÂY
41 QUYẾT ĐỊNH Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã IaTiem 24/11/2020 TẢI TẠI ĐÂY
42 QUYẾT ĐỊNH Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xã IaPal 24/11/2020 TẢI TẠI ĐÂY
43 Gia Lai: Công bố 03 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố 02/11/2020
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 30/10/2020, về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố 
44 Chư Sê đẩy nhanh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 21/10/2020
     Để triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các giải pháp đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết theo chỉ đạo của Trung ương và ủy ban nhân dân tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cán bộ, công chức trong việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính thông qua các hệ thống thông tin điện tử; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nhất là các hồ sơ được thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp trên cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng Dịch vụ công của tỉnh
45 Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai: Chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC sang Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện 11/08/2020
     Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo số 87/TB-VP ngày 07/8/2020, Thông báo về việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tại Trung tâm phục vụ hành chính công sang Bưu điện tỉnh thực hiện 
46 Gia Lai: Triển khai thủ tục hành chính cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 08/07/2020
     Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có văn bản số 1196/SXD-VP ngày 6/7/2020, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 595/QĐ-UBND và Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xây dựng 
47 Gia Lai: Tuyên truyền, phổ biến về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất 08/07/2020
     Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 884/STTTT-BCVT ngày 01/07/2020 về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
48 Huyên Chư Sê tích cực cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 12/06/2020
     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 1077/UBND-VP ngày 11/6/2020, về việc thực hiện các giải pháp để cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện
49 Chư Sê: 6 tháng đầu năm công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực 11/06/2020
     Theo số liệu báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND huyện Chư Sê 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy: Kết quả thực hiện cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”, 100% thủ tục hành chính ( TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận một cửa tại Bưu điện huyện. Tổng số hồ sơ được giải quyết đúng hạn: 5.659 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 100%. Cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 
50 Chư Sê: Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 11/06/2020
     UBND huyện Chư Sê vừa ban hành công văn số: 987/ UBND-CNTT, ngày 29/5/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
51 Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai: Chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC sang Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện 08/06/2020
     Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 1039/TB-SGTVT ngày 03/6/2020, Thông báo về việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai sang Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện 
52 Huyên Chư Sê: tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích 04/06/2020
     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 02/6/2020, về việc triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn huyện 
53 Chư Sê: Tập huấn nhận thức chung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 27/05/2020
     Ngày 22/5/2020, tại hội trường 17/8; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Chư Sê  tổ chức lớp tập huấn nhận thức chung hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015 cho hơn 170 cán bộ, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê
54 Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 21/05/2020
     Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước nhằm công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Đồng chí Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì. Dự tại điểm cầu huyện Chư Sê có đồng chí Kpuih H’ Blê-Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
55 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai: Chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC sang Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện 18/05/2020
     Sở Thông tin và Truyển thông tỉnh Gia Lai vừa có văn bản số 642/STTTT-VP ngày 14/5/2020, Thông báo về việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai sang Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện 
56 Sở Công Thương Gia Lai thông báo tích hợp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 16/04/2020
     Sở Công Thương tỉnh Gia lai vừa có Thông báo số 17/TB-SCT ngày 13/4/2020, thông báo về việc thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
57 Bảng giá cước HCC dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua BCCI 12/04/2020 TẢI TẠI ĐÂY
58 "NCOVI" ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh 26/03/2020
     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 499/UBND-CNTT ngày 25/03/2020 về việc tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh.
59 Sử dụng Ứng dụng"Vietnam Health Declaration" để khai báo y tế 23/03/2020
     UBND huyện Chư Sê vừa ban hành công văn số 461, ngày 19/03/2020 về việc sử dụng ứng dụng “Vietnam Health Declaration” để khai báo y tế
60 Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Tiếp nhận 08 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Công dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 18/03/2020
     Sở Lao động Thương bình và Xã hội tỉnh Gia Lai  vừa ban hành văn bản số 296/SLĐTBXH-VP ngày 13/03/2020 về việc tiếp nhận hồ sở, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở LĐTBXH
61 Chư Sê: Công tác cải cách hành chính quý I/2020 đạt được những kết quả tích cực 13/03/2020
     Theo số liệu báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND huyện Chư Sê quý I/2020 cho thấy: Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tất cả các lĩnh vực: 380 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn 235 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 61,8% ( không có hồ sơ giải quyết quá hạn); Số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn 145 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 42,2%.
62 ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH GIA LAI LÀM VIỆC TẠI HUYỆN CHƯ SÊ 12/03/2020
    Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020, trong 3 ngày từ ngày 09 đến ngày 11/3/2020, Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính tỉnh Gia Lai do đồng chí Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đến kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại huyện Chư Sê. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc huyện, lãnh đạo Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện huyện Chư Sê…
63 Miễn phí các cuộc gọi đến 113, 114,115 09/03/2020
     Người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định mặt đất hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp (113, 114, 115) được miễn phí.
64 Gia Lai: Ban hành kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “ Đã uống rượu, bia không lái xe” 09/03/2020      UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “ Đã uống rượu, bia không lái xe”.
65 Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2020 09/03/2020     UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số: 383/KH –UBND ngày 26/2/2020 triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2020
66 Gia Lai: Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trước ngày 31/12/2020 18/02/2020
     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 273/UBND-CNTT ngày 17/02/2020 về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn huyện
67 Chư Sê: Triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công 11/02/2020
     UBND huyện Chư Sê vừa ban hành công văn số: 179/UBND-CNTT, ngày 05/2/2020 về việc triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công.
68 Gia Lai: Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và không qua dịch vụ bưu chính công ích 06/01/2020
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 
69 1184/QĐ-UBND 30/12/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI và Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI TẢI TẠI ĐÂY!
70 Quyết Định công bố danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI và danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI 30/12/2019 TẢI TẠI ĐÂY
71 Triển khai Cổng thông tin kết nối khách hàng vay 25/12/2019
      Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 4437/VP-KTTH ngày 24/12/2019 về việc triển khai cổng thông tin kết nối khách hàng vay
72 Gia lai: Tập huấn chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 16/12/2019      Vừa qua, tại khách sạn Pleiku, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia lai đã tổ chức khóa tập huấn chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019. Tham gia khóa tập huấn có 181 học viên là lãnh đạo, thư ký, thành viên Ban chỉ đạo ISO và công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
73 Huyện Chư Sê: Bảo hiểm xã hội thay đổi nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính sang Bưu điện huyện. 06/12/2019
     Bảo hiểm xã hội huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 107/TB-BHXH ngày 02/12/2019 thông báo về việc chuyển tiếp nhận và trả kết quả TTHC sang bộ phận tiếp nhận tiếp và trả kết quả huyện 
74 Gia Lai: Kê hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 29/11/2019
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa hành quyết định số: 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 về việc ban hành Kế hoạch xây dựng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021.
75 Chư Sê: Triển khai giải pháp sử dụng Biên lai/hóa đơn điện tử 29/11/2019
    Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành công văn số 2114/UBND-CNTT về việc Triển khai giải pháp sử dụng Biên lai/hóa đơn điện tử của VNPT Gia Lai
76 Chư Sê: Triển khai thực hiện Đề án “ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 -2025” 27/11/2019
     UBND huyện Chư Sê vừa ban hành kế hoạch số 152 Triển khai thực hiện Đề án “ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 -2025” trên địa bàn huyện
77 Gia Lai: Triển khai sử dụng phần mềm “ Một cửa điện tử dùng chung” trong tiếp nhận, luân chuyển giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai 27/11/2019
     Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa hành công văn số: 1497/STTTT ngày 20/11/2019 về việc triển khai sử dụng phần mềm“ Một cửa điện tử dùng chung” trong tiếp nhận, luân chuyển giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.
78 Gia Lai: Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục 27/11/2019
     Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 1966/SGD&ĐT về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục
79 Chư Sê: Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông 19/11/2019
     Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2019, sáng 16-11-2019, Ban An toàn giao thông huyện Chư Sê đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 5 gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện
80 Chư Sê: Triển khai “ tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2019 19/11/2019
     Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Chư Sê vừa ban hành Kế hoạch số 157/KH –BCĐ, ngày 15/11/2019, triển khai “ tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2019
81 Huyện Chư Sê: tích cực nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 04/11/2019
     Nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và những năm tiếp theo, UBND huyện Chư Sê đã tích cực chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung:
82 Xuất khẩu lao động được vay ưu đãi hơn 100 triệu đồng 31/10/2019
     Từ ngày 8-11 tới đây, người đi làm việc ở nước ngoài có thể được vay vốn trên 100 triệu đồng (thay vì trên 50 triệu đồng như trước đây).
83 Xã Dun: Công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực 31/10/2019
     Theo số liệu báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của UBND xã Dun cho thấy: tỷ lệ thủ tục hành chính ( TTHC) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đưa vào xử lý trên phần mềm một cửa điện tử của 15 xã, thị trấn là 134/188 TTHC
84 Một số chính sách mới sẽ có hiệu lực tháng 11/2019 31/10/2019
Trong tháng 11/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội sẽ có hiệu lực:
85 Chư Sê: Giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 9 tháng năm 2019 18/10/2019
     Chiều ngày 17-10-2019, huyện Chư Sê đã tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hồng Hà – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị
86 Gia Lai: Kiểm tra việc chấp hành kỷ cương hành chính tại bộ phận một cửa 12/10/2019
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2197/UBND-NC về việc tăng cường kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa
87 UBND huyện Chư Sê: Tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống phòng họp không giấy tờ VNPT – eCabinet 10/10/2019
     Sáng ngày 9/10/2019, UBND huyện Chư Sê tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống phòng họp không giấy tờ do Trung tâm kinh doanh VNPT – Gia Lai cung cấp. Dự buổi tập huấn có Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
88 Đoàn giám sát Ban KTXH HĐND huyện giám sát tại xã Ia Hlốp 10/10/2019
     Chiều ngày 04-10-2019, đoàn giám sát của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Chư Sê do ông Lương Xuân Bắc – Trưởng ban Ban kinh tế - xã hội làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát về kết quả công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Ia Hlốp đến năm 2018
89 Công tác xuất khẩu lao động ở huyện Chư Sê đạt nhiều kết quả tích cực 04/10/2019
     Thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, thời gian qua công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Chư Sê đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo thống kê, đến nay toàn huyện có 85 trường hợp  xuất khẩu lao động ở nước ngoài, đạt 73,68% kế hoạch.  Các trường hợp xuất khẩu lao động tập trung chủ yếu tại thị trường Ả rập Xê út. Địa phương có số lao động tham gia xuất khẩu nhiều là các xã AlBá, Chư Pơng, Ayun, Ia Pal và xã Dun. Việc đi xuất khẩu lao động đã tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
90 Huyện Chư Sê đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật trong cộng đồng. 02/10/2019
     Hiện nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của huyện có 28 thành viên, với 28 báo cáo viên. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật với 255 thành viên. Từ đầu năm đến nay các xã, thị trấn trong huyện đã phối hợp tổ chức được trên 171 đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật tại cộng đồng dân cư với trên 15.000 lượt người tham gia. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như: Luật nghĩa vụ quân sự, luật quốc phòng, luật hòa giải cơ sở, luật hôn nhân gia đình, luật đất đai và 1 số nội dung về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em…. 
91 Chư Sê: Công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả tích cực 02/10/2019
     Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính đó là cách làm hiệu quả được huyện Chư Sê triển khai thực hiện thời gian qua. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và “ Một cửa liên thông” đa số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn theo đúng quy định
92 Xã Ia Tiêm: tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn 26/09/2019
     Vừa qua, Đoàn xã Ia Tiêm phối hợp với Tư pháp xã và Trung tâm Tư vấn pháp luật tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại làng Bông (xã Ia Tiêm).  
93 Chư Sê tổ chức phiên giao dịch giúp người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm 25/09/2019
     Thời gian qua,  do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng  hạn kéo dài làm thiệt hại đến sản lượng, năng suất cây trồng như hồ tiêu, cà phê…. Bên cạnh đó giá cả các mặt hàng nông sản giảm mạnh làm cho đời sống của nhân dân gặp không ít khó khăn, tình trạng lao động nông thôn thiếu việc làm.  Để giúp người dân có việc làm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, huyện Chư Sê đã chỉ đạo các cấp, các ngành, tận dụng mọi nguồn lực hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất nhất việc liên kết phối hợp với các doanh nghiệp, Trung tâm giới thiệu việc làm của Tỉnh giải quyết việc làm cho lao động tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.
     Bà Vũ Thị Hà – Phó trưởng phòng LĐTB và  XH huyện cho biết: “Qua công tác quản lý về con người, về lao động, việc làm đến thời điểm này số người nằm trong độ tuổi lao động hơn 40.000 người, số người không có việc làm thường xuyên hiện nay đang có xu hướng tăng cao. Chính vì vậy để giải quyết việc làm cho người lao động tạo, phòng LĐTB và XH huyện đã tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm Gia Lai tổ chức phiên giao dịch việc làm 2019 nhằm kết nối thông tin giữa doanh nghiệp có nhu cầu về lao động với nhu cầu tìm kiếm việc làm người lao động. Tại phiên giao dịch này có hơn 40 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có nhu cầu lao động và hơn 150 người có nhu cầu tìm việc làm tham gia. Qua phiên giao dịch này có thể đánh giá được người lao động ý thức việc làm để tạo ra thu nhập để phát triển kinh tế, góp phần xoá đói giảm nghèo cho gia đình”.
94 Phòng Tư pháp huyện Chư Sê: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đợt III năm 2019 24/09/2019