CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Văn bản Cài cách hành chính
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
1 320/QĐ-UBND 06/04/2021 Về việc Công bố 04 thủ tục hành chính mới và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY!
2 1184/QĐ-UBND 30/12/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI và Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI TẢI TẠI ĐÂY!
3 Tài liệu CCHC sơ kết 9 tháng năm 2019 13/09/2019 TẢI TẠI ĐÂY
4 741/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY!
5 629/QĐ-UBND 06/06/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 04 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quền giải quyết của UBND các huyện , thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY!
6 615/QĐ-UBND 05/06/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY!
7 546/QĐ-UBND 15/05/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY!
8 383/QĐ-UBND 05/03/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY!

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.