CHUYÊN MỤC

Văn bản > Văn bản HDND Huyện > Kỳ họp thứ 12-HĐND huyện khóa X
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Kỳ họp thứ 12- HĐND huyện khóa X

 
1 01. Dự kiến Chương trình kỳ họp 12/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
2 02. Giấy Triệu tập 06/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
3 03. Danh sách chia tổ thảo luận 12/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
4 03_1. NOI DUNG GOI Y THAO LUAN 12/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
5 04. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của HĐND huyện Chư Sê, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
6 05. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của HĐND, Thường trực HĐND huyện 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
7 06. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
8 07. Ủy ban MTTQVN huyện thông báo về tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQVN huyện đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
9 08_1. Ban Dân tộc báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
10 08_2. Ban Pháp chế báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 12/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
11 08_3. Ban Pháp chế Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, TAND huyện, VKSND huyện, Chi cụ thi hành án dân sự huyện về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện 12/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
12 08_4. Ban Pháp chế thẩm tra các Tờ trình, Dự thảo NQ trình HĐND huyện khoá X 12/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
13 08_5. Ban Kinh tế xã hội thẩm tra KTXH xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023 12/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
14 08_6. Ban Kinh tế xã hội báo cáo thẩm tra tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và một số tờ trình , Dự thảo Nghị quyết của UBND huyện 12/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
15 09. Viện Kiểm sát nhân dân huyện báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
16 10. Tòa án nhân dân huyện báo cáo về công tác xét xử 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
17 11. Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
18 12. Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông qua kết quả Kỳ họp thứ Mười Ba - thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và trả lời các ý kiến của cử tri huyện Chư Sê 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
19 13. Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 – HĐND huyện Khóa X 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
20 14_1. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
21 14_2. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2023 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
22 14_3. Báo cáo tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
23 14_4. Báo cáo tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
24 14_5 Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
25 15 Thường trực HĐND huyện trình bày Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024. 11/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
26 16_1 Tờ trình_Dự thảo NQ đề nghị phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2022 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
27 16_2 Tờ trình_Dự thảo NQ đề nghị phê duyệt danh mục dự án, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn thu ngân sách năm 2022 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
28 16_3 Tờ trình_Dự thảo NQ đề nghị bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2022 10/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
29 16_4 Tờ trình_Dự thảo NQ về việc dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư công 2024 (nguồn vốn tỉnh phân cấp) 10/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
30 16_5 Tờ trình _Dự thảo NQ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nút giao đường Hồ Chí Minh 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
31 17. Đoàn giám sát HĐND huyện báo cáo kết quả về việc giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016 – 2020 07/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
32 18. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp đến kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa X và các kỳ họp trước của HĐND huyện chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm 10/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
33 19. NGHỊ QUYẾT Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 10/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
34 20. Báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị cử tri tại HNTX cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 13 và đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 13/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
35 21. UBMTTQ huyện báo cáo kết quả tổ chức HN phản biện xã hội đối vợi dự thảo NQ của HĐND huyện về nhiệm vụ PT KTXH 6 tháng đầu năm 2023 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 13/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY
36 22. BÁO CÁO Kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị tại các Tổ thảo luận HĐND huyện – Kỳ họp thứ Mười Hai 13/07/2023 TẢI TẠI ĐÂY

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.