CHUYÊN MỤC

Tin tức > Kinh tế - Văn hoá - Xã hội > Những kết quả đạt được của mạng lưới y tế cơ sở huyện Chư Sê giai đoạn 2002-2017 và một số nhiệm vụ

Những kết quả đạt được của mạng lưới y tế cơ sở huyện Chư Sê giai đoạn 2002-2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

30/05/2017

 Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW,  ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) Về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, sau 15 năm thực hiện, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả quan trọng: các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị ngành y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; từng bước khắc phục khó khăn, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế ở cơ sở. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đồng thời xác định việc củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng cần được cụ thể hoá trong các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế  - xã hội, đưa mục tiêu cụ thể vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các nghị quyết của HĐND huyện về phát triển mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hiện nay, mạng lưới y tế cơ sở toàn huyện có 214 cán bộ, nhân viên y tế . Về trình độ chuyên môn gồm có 39 Bác sỹ, 45 y sỹ , 57 điều dưỡng,  02 Dược sỹ đại học, 11 dược sỹ trung cấp, 20 nữ hộ sinh và cán bộ ở các lĩnh vực khác; nhân viên y tế thôn là 183 người/183thôn, TDP; đảm bảo 100% thôn, làng, TDP có nhân viên y tế hoạt động thường xuyên. Đặc biệt, trong những năm qua, các đơn vị ngành y tế trên địa bàn huyện đã cử đi đào tạo trên 50 cán bộ, trong đó: 7 bác sỹ chuyên khoa I, 16 bác sỹ chuyên tu, 02 dược sỹ đại học, 06 cử nhân điều dưỡng, 03 cử nhân xét nghiệm, 01 chuyên khoa sản, 02 điện tim, 07 siêu âm... Các trạm y tế được đầu tư trang thiết bị tối thiểu để khám chữa bệnh cho nhân dân. Hiện có 06 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, năm 2017 sẽ tiếp tục lập thủ tục công nhận thêm 04 trạm y tế xã đạt chuẩn, tiến tới năm 2020 sẽ có 13/15 trạm y tế xã (87%) đạt chuẩn. Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số - KHHGĐ được xây dựng trụ sở mới. 100%  Trạm y tế đã được đầu tư xây dựng nhà kiên cố với đủ các phòng chức năng theo quy định của Bộ Y tế. Xây dựng mới các trạm y tế xã: Kông Htok, Ia Pal, AlBá và 01 Trạm Y tế trung tâm xã Bờ Ngoong. Cải tạo và nâng cấp tất cả các trạm y tế xã còn lại. Các  trạm  y tế  xã, thị trấn được cấp đầy đủ các trang thiết bị theo danh mục quy định về chuẩn Quốc gia y tế xã, như­: Ống nghe, huyết áp kế, máy điện châm, máy hút đờm, tủ lạnh, tủ sấy, nồi hấp, bộ cấp cứu ngạt sơ sinh, giư­ờng bệnh nhân, bàn khám bệnh, đèn hồng ngoại, máy in, máy vi tính có nối mạng…
  Nguồn ngân sách đầu tư của Sở Y tế, Uỷ ban nhân dân huyện đã đầu tư kinh phí cho ngành y tế hơn 112 tỷ đồng. Trong đó hơn 4.000 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, hơn 20 tỷ đồng xây nhà khám đa khoa, nhà ngoại sản, nhà kỹ thuật, hệ thống xử lý chất thải rắn, hơn 11 tỷ đồng cho mua sắm trang thiết bị y tế. Chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở có nhiều chuyển biến. Các trạm y tế xã, thị trấn đã làm tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Bảo hiểm y tế được mở rộng (BHYT), nhiều tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến được áp dụng vào công tác khám chữa bệnh vì vậy chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên rõ rệt. Nhiều ca bệnh hiểm nghèo được cứu sống, số lượng bệnh nhân khám và điều trị chỉ tính riêng trong năm 2016, tổng số lần khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện là: 76.784 lần, tổng số bệnh nhân điều trị: 6.335, công suất sử dụng giường bệnh đạt 95%. Tại các trạm y tế xã, thị trấn: Tổng số lần khám bệnh: 29.652, số bệnh nhân điều trị ngoại trú: 26.344. Công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế được đảm bảo đúng quy định, có 87.152 lượt khám chữa bệnh cho đối tượng BHYT, trong đó BHYT người nghèo 9.944 lượt, trẻ em dưới 6 tuổi 16.599 lượt. Tỷ lệ ngư­ời dân trong huyện tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 80,1%. Các chương trình mục tiêu quốc gia như: Công tác tiêm chủng, phòng chống lao, phòng chống sốt rét, phòng chống HIV/AIDS được triển khai đạt kết quả tốt. Kết quả năm 2016, tỷ lệ trẻ em dư­ới 1 tuổi đ­ược tiêm chủng đầy đủ 7 loại vác xin đạt trên 96%; không có trẻ em tử vong ở 7 bệnh có văcxin tiêm phòng; không có bại liệt, uốn ván sơ sinh. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dư­ới 5 tuổi đến năm 2016 giảm còn 17,3%; bệnh phong đ­ược ngăn chặn hoàn toàn; bệnh nhân tâm thần, động kinh đ­ược theo dõi, quản lý và điều trị tại các cơ sở khám bệnh và hộ gia đình.
Bên cạnh những kết quả đạt được, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn huyện còn một số hạn chế, tồn tại: Chất lượng hoạt động mạng lưới y tế cơ sở còn thấp, chưa đáp ứng đầy đủ được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Một số trạm y tế xuống cấp, thiếu trang thiết bị cần thiết.            Chưa có giải pháp xử lý triệt để vấn đề rác thải y tế, ý thức phòng bệnh, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe còn hạn chế. Chưa tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về nhận thức tự chăm sóc sức khỏe. Việc kết hợp Đông - Tây y trong khám và điều trị bệnh còn thiếu sự đồng bộ. Hoạt động xã hội hóa công tác y tế chưa nhiều, chưa huy động được nguồn lực xã hội đầu tư cho y tế, vẫn tồn tại quan điểm giao khoán cho ngành y tế, đặc biệt là trong đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng...
 Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”, trong thời gian tới các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
  Một là, tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng đối với cấp dưới và các ban, ngành liên quan trong việc thực hiện Chỉ thị 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.
  Hai là, huy động các nguồn vốn đầu tư cho mạng lưới y tế cơ sở, nhất là các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
   Ba là, có các chính sách để khuyến khích hỗ trợ cán bộ đi học, thu hút cán bộ có trình độ cao trong ngành y tế về công tác trên địa bàn huyện.
  Bốn là, có cơ chế liên kết với Bệnh viện tuyến trên để có hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật. Đồng thời, y tế tuyến trên phải thư­ờng xuyên triển khai các hoạt động giám sát và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dư­ới.
  Năm là, Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp phải nêu cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, thư­ờng xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chư­ơng trình mục tiêu Quốc gia về y tế trên địa bàn.
                                                         
                                                                             Phương Lê

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.