CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > KẾT QUẢ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÀ LÀNG, TRƯỞNG BẢN, NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

KẾT QUẢ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÀ LÀNG, TRƯỞNG BẢN, NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2011-2015 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ SÊ

03/11/2015

Chư sê là huyện miền núi có 15 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm gần 50% dân số toàn huyện. Đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung thành làng bản trên địa bàn các xã, thị trấn; chủ yếu là dân tộc Jrai và Bahnar. Các dân tộc khác như Tày, Mường, Nùng, Thái, Dao, Hoa… với số dân ít, sống xen kẽ với đồng bào các dân tộc khác. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có phong tục tập quán, bản sắc văn hóa riêng; song đều có chung truyền thống yêu nước, cần cù trong lao động sản xuất; đoàn kết, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.

Trong những năm qua, thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, UBND huyện Chư Sê đã đẩy mạnh đầu tư phát triển về mọi mặt của đời sống xã hội, nhờ đó cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc; văn hóa - y tế - giáo dục được cải thiện; bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao. Trong đó, đội ngũ các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện đã thực sự trở thành cầu nối, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con các dân tộc thêm tin yêu và một lòng đi theo Đảng.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay; thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; UBND huyện Chư Sê đã ban hành Kế hoạch, chỉ đạo phòng Dân tộc huyện hàng năm phối hợp với UBMTTQ huyện, Công an huyện tổ chức  tốt công tác tập huấn cho toàn bộ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; làm tốt công tác tranh thủ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Qua đó nhằm phát huy tối đa khả năng và điều kiện của đội ngũ này trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở cũng như phục vụ có hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Để kịp thời động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/QĐ-TTg về chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Huyện uỷ, UBND huyện luôn coi trọng công tác dân tộc là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị mà phòng Dân tộc đóng vai trò là cơ quan tham mưu trong công tác quản lý.  Hàng năm, công tác bầu chọn và thực hiện các chính sách đối với người có uy tín tại 123 thôn làng người đồng bào dân tộc thiểu số luôn được thực hiện đầy đủ và kịp thời.
Đã tổ chức thăm hỏi thường xuyên vào các dịp: Tết cổ truyền hàng năm (hỗ trợ 400.000 đ/người/tết, là món quà ý nghĩa cho người có uy tín tổ chức vui tết đón xuân), giai đoạn 2011-2015 đã hỗ trợ cho 123 người có uy tín với tổng số tiền đã hỗ trợ là 188.800.000 đồng. Lúc ốm đau, hoạn nạn: đã hỗ trợ 125 suất (400.000 đ/suất) để thăm hỏi NCUT bị đau ốm, với tổng số tiền là 50.000.000 đồng. Khi người có uy tín qua đời: năm 2015 đã tổ chức viếng 01 tường hợp NCUT qua đời với tổng số tiền 1.400.000 đồng.
Tổ chức 03 Hội nghị tập huấn vào các năm 2013, 2014, 2015 cho người có uy tín với các nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, an ninh trong vùng ĐBDTTS, tuyên truyền, kêu gọi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS huyện Chư Sê lần thứ II năm 2014 với sự tham gia của người có uy tín trong ĐBDTTS, qua đó giúp người có uy tín phát huy vai trò trách nhiệm của mình, đồng thời giúp nâng cao bồi dưỡng kiến thức cho họ để làm tốt vai trò trách nhiệm.
Vào các dịp lễ tết, tổ chức thăm hỏi, động viên đối với người uy tín trong DTTS; tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu giữa người có uy tín, qua đó để người uy tín có điều kiện học hỏi kinh nghiệm của người có uy tín giữa các xã bạn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những người uy tín có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất, tích cực thực hiện và vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Từ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền; người có uy tín đã tích cực phát huy vai trò của bản thân trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế. Tích cực vận động gia đình và đồng bào dân tộc thiểu số đầu tư thâm canh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới có năng suất cao vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại có hiệu quả.   
Bằng những kinh nghiệm và hiểu biết của mình, người có uy tín đã có những tiếng nói, ý kiến đóng góp quý báu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện cho ý chí làm chủ của nhân dân. Người có uy tín thực sự là cầu nối chuyển tải tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến với các cấp chính quyền, đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; xây dựng lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhiều người tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác ở cơ sở, đảm nhận các chức vụ như Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận; tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh, là thành viên mẫu mực của các tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài ra, với vốn hiểu biết phong phú, nhất là về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc mình các già làng, trưởng bản, người có uy tín còn phát huy vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy phong tục truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, đồng thời xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tích cực động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó người có uy tín tích cực đi đầu trong việc kêu gọi người dân đóng góp vật chất, ngày công để xây dựng các công trình thiết yếu tại thôn làng; đơn cử như trường hợp làm đường giao thông nông thôn; hiến đất xây dựng trường THCS Nguyễn Chí Thanh tại làng làng Gran, xã IaHlốp, huyện Chư Sê. Ngoài ra, với vai trò là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người có uy tín đã tích cực tham gia việc xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức "Tự quản về ANTT" để giữ gìn ANTT ở cơ sở, ANTT ở địa phương
Nhìn lại một giai đoạn triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, xã hội trên địa bàn huyện Chư Sê đã có nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác tranh thủ người có uy tín trong đống bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đội ngũ những người có uy tín đã góp phần tích cực trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, giải quyết những vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; vận động, tổ chức đồng bào thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào ở địa phương. Đây là tiền đề quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà./.
 Đỗ Thị Loan – Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.