CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Chư Sê: Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chín

Chư Sê: Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

11/06/2020

     UBND huyện Chư Sê vừa ban hành công văn số: 987/ UBND-CNTT, ngày 29/5/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử


Ảnh minh họa: nguồn Internet
     Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn; Bưu điện huyện triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình được quy định tại Chương 11 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn. Đồng thời, đảm bảo việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đúng theo quy định tại Chương III, Nghị định sổ 45/2020/NĐ-CP.
     Công khai danh mục và tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Thường xuyên triển khai kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các đơn vị có liên quan trong quá trình lập danh mục, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được hoạt động liên tục, an toàn, kịp thời và khắc phục sự cố trên hệ thống một cửa điện tử của huyện.Tổ chức tuyên truyền, sử dụng đúng các mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, đảm bảo thống nhất trong toàn tỉnh cũng như trên toàn quốc.
     Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trang thông tin điện tử thành phần, xe lưu động…thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để thu hút các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đảm bảo hiệu quả.
BT: HUY HOÀNG

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.