CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Gia Lai: Kê hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO

Gia Lai: Kê hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015

29/11/2019

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa hành quyết định số: 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 về việc ban hành Kế hoạch xây dựng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021.


 
ảnh minh họa, nguồn Internet
     Theo đó, mục tiêu đến tháng 6/2020 tất cả 254 cơ quan hành chính thuộc tỉnh và 08 cơ quan Trung ương hoàn thành việc xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015. Trong quá trình xây dựng, áp dụng, chuyển đổi HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 yêu cầu các cơ quan hành chính thực hiện các nội dung như: Cập nhật, bổ sung HTQLCL hiện hành phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với phạm vi áp dụng của HTQLCL đáp ứng toàn bộ Bộ thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của cơ quan hành chính; Phù hợp với Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và yêu cầu của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng thi hành chi tiết một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Bảo đảm sự tham gia đầy đủ của Lãnh đạo, các đơn vị, cá nhân có liên quan; đảm bảo tiết kiệm, có hiệu lực và hiệu quả; Các hoạt động tư vấn, đánh giá, đào tạo HTQLCL phục vụ việc xây dựng chuyển đổi HTQLCL tuân thủ quy định pháp luật, bám sát các yêu cầu về xây dựng, áp dụng, cải tiến HTQLCL trong cơ quan hành chính và Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
     Kế hoạch thực hiện nêu rõ các nội dung đối với các cơ quan hành chính thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và đối với các cơ quan hành chính lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL. Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 tại các cơ quan hành chính của tỉnh đã mang lại những kết quả khả quan, đây là không những công cụ để giám sát trên thực tế việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, mà còn là một trong những công cụ hỗ trợ tích cực cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Qua đó hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao, từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi tới liên hệ làm việc tại các cơ quan hành chính
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.