CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Huyện Chư Sê đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật trong cộng đồng.

Huyện Chư Sê đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật trong cộng đồng.

02/10/2019

     Hiện nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của huyện có 28 thành viên, với 28 báo cáo viên. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật với 255 thành viên. Từ đầu năm đến nay các xã, thị trấn trong huyện đã phối hợp tổ chức được trên 171 đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật tại cộng đồng dân cư với trên 15.000 lượt người tham gia. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như: Luật nghĩa vụ quân sự, luật quốc phòng, luật hòa giải cơ sở, luật hôn nhân gia đình, luật đất đai và 1 số nội dung về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em…. 


HN tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Ảnh: MĐ
 
     Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật cho nhân dân, huyện Chư Sê còn cấp phát bộ đề cương, tài liệu và sổ tay chuyên đề về pháp luật cho các xã, thị trấn để thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở…Vì vậy, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./
Mỹ Đức.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.