CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 > Huyện Chư Sê công bố danh sách 61 ứng cử viên và 09 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND trên địa bàn huyên

Huyện Chư Sê công bố danh sách 61 ứng cử viên và 09 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND trên địa bàn huyên

07/05/2021

     Vừa qua, sau hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Sê đã thỏa thuận biểu quyết 100% nhất trí giới thiệu 61 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Chư Sê khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026


Hội nghị hiệp thương giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND huyện. Ảnh: HV
      Trong đó ứng cử viên nữ là 24 người, chiếm tỷ lệ 39,31%;  ứng cử viên là người ngoài đảng là 04 người, chiếm tỷ lệ 6,56%, ứng cử viên là người dân tộc thiểu số là 14 người, chiếm tỷ lệ 22,95%;  ứng cử viên dưới 40 tuổi là 27 người, chiếm tỷ lệ 44,26%.
     Theo đó huyện Chư Sê đã công bố 09 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể: Đơn vị bầu cử số 1 (phía Bắc thị trấn Chư Sê), gồm 11 thôn, làng, tổ dân phố (thôn Hồ Nước, Bầu Zút, Mỹ Thạch 1, Mỹ Thạch 2, Mỹ Thạch 3, thôn Tốt Biớch, làng Hăng Ring, làng Ngol Se - Glan, tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 10). Đơn vị bầu cử số 2 (phía Nam thị trấn Chư Sê), gồm 10 thôn, làng, tổ dân phố (thôn Dun Bêu, thôn Kê, các tổ dân phố 3,4,5,6,7,8,9,12). Đơn vị bầu cử số 3, gồm 02 xã (xã Dun và xã Ia Pal). Đơn vị bầu cử số 4, gồm 02 xã (xã HBông và xã Ayun). Đơn vị bầu cử số 5, gồm 02 xã (xã Kông Htok và xã Al Bá). Đơn vị bầu cử số 6, gồm 02 xã (xã Bờ Ngoong và xã Bar Măih). Đơn vị bầu cử số 7, gồm 02 xã (xã Ia Tiêm và xã Chư Pơng). Đơn vị bầu cử số 8, gồm 02 xã (xã Ia Glai và xã Ia Blang). Đơn vị bầu cử số 9, gồm 02 xã (xã Ia Hlốp và xã Ia Ko).
     Theo kế hoạch, đến nay các xã, thị trấn đã hoàn thành hiệp thương lần 3 giới thiệu 618 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn và thành lập 95 Ban bầu cử tại 95 tổ bầu cử đã công bố, đảm bảo đúng thời gian, thành phần theo quy định.
     Để cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công; Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Chư Sê yêu cầu các địa phương, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc bầu cử, qua đó phát huy tinh thần dân chủ của Nhân dân, nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân./.
                                                                          Hoàng Viên

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.