CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > HUYỆN CHƯ SÊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM K

HUYỆN CHƯ SÊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026

05/04/2021

     Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về việc thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Chư Sê (gồm 15 thành viên) và hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập 15/15 Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn. Ủy ban bầu cử huyện Chư Sê triển khai, thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định, trình tự thời gian; đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã.


Ủy ban bầu cử huyện phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra
 Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai, chiều ngày 01/4/2021.
      Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 22/02/2021 về điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Uỷ ban nhân dân huyện cũng đã thành lập 09 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã đã thành lập 95 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo thời gian, thành phần theo luật định. 
     Việc hướng dẫn chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử huyện cũng thực hiện theo đúng quy định, tiến trình, thời gian. Công tác tổ chức hội nghị hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã, thị trấn tổ chức đảm bảo tiêu chuẩn, dân chủ, công bằng và theo quy định của pháp luật. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ của 755 người ứng cử đại biểu HĐND, trong đó cấp huyện, cấp xã  nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng. Ủy ban bầu cử các cấp cũng đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử theo quy định. 
     Việc triển khai công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Tính đến ngày 31/3/2021, huyện Chư Sê chưa nhận được đơn khiếu nại, tố cáo nào của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác giám sát, kiểm tra được thực hiện theo luật định.
     Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện, tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cũng như vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện đã mở chuyên mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên sóng phát thanh và Truyền hình của huyện, trạm truyền thanh xã, đồng thời có kế hoạch kẻ vẽ các pa nô, băng rôn tuyên truyền về bầu cử, Thông qua hội nghị cử tri để giới thiệu người ra ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú tại các cơ quan, thôn làng, tổ dân phố đã phổ biến cho nhân dân biết về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND về quyền và nghĩa vụ của công dân, về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
     Các điều kiện vật chất phục vụ cuộc bầu cử như: Việc in ấn, cấp phát tài liệu phục vụ bầu cử; việc chuẩn bị hòm phiếu các loại đã và đang được khẩn trương chuẩn bị. Theo dự kiến, toàn huyện có 95 khu vực bỏ phiếu. Hiện huyện đã cấp kinh phí cho các xã, thị trấn tiến hành đóng mới 95 thùng phiếu chính tại các khu vực bỏ phiếu; đối với thùng phiếu phụ, các xã, thị trấn rà soát, sửa chữa lại các thùng phiếu của nhiệm kỳ trước để sử dụng.
Công tác chuẩn bị, niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu HĐND: các xã, thị trấn đã bố trí địa điểm, cơ sở vật chất đảm bảo cho việc niêm yết danh sách những người ứng cử theo quy định. Huyện đã cấp kinh phí cho các xã, thị trấn để lập bảng niêm yết danh sách cử tri; lộ trình tiếp theo, các xã, thị trấn sẽ hoàn thành xong việc niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13/4/2021 theo quy định.
     Nhìn chung đến thời điểm này, căn cứ theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021- 2026 của huyện Chư Sê thực hiện đúng theo luật định, lịch trình thời gian công việc.
                                                                       Diệu Thuần.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.