CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Huyện Chư Sê chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nh

Huyện Chư Sê chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

28/04/2021

     Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hộc khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cùng với các địa phương trong cả nước, những ngày này, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Chư Sê đang tích cực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.


Đoàn kiểm tra công tác bầu cử của huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Bar Măih, ảnh M.Đ
 
     Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 29/01/2021 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, thành lập Ủy ban bầu cử huyện gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên để chỉ đạo công tác bầu cử gồm 15 đồng chí,  nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương. Ủy ban bầu cử huyện đã tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị cấp cơ sở để quán triệt thực hiện các văn bản liên quan.
     Theo đó, tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử huyện về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Chỉ đạo bầu cử đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt nghiêm túc tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, khẩn trương chuẩn bị mọi mặt cho cuộc bầu cử với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ; tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tại hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Sê đã thỏa thuận lựa chọn và biểu quyết 100% đối với 61 người đủ tiêu chuẩn tiêu biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Chư Sê khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó ứng cử viên nữ là 24 người, chiếm tỷ lệ 39,31%;  ứng cử viên là người ngoài đảng là 04 người, chiếm tỷ lệ 6,56%, ứng cử viên là người dân tộc thiểu số là 14 người, chiếm tỷ lệ 22,95%;  ứng cử viên dưới 40 tuổi là 27 người, chiếm tỷ lệ 44,26%. Trên địa bàn huyện có 01 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, 02 ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
     Huyện Chư Sê đã công bố 09 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể:
     Đơn vị bầu cử số 1: phía Bắc thị trấn Chư Sê gồm 11 thôn, làng, tổ dân phố (thôn Hồ Nước, Bầu Zút, Mỹ Thạch 1, Mỹ Thạch 2, Mỹ Thạch 3, thôn Tốt Biớch, làng Hăng Ring, làng Ngol Se - Glan, tổ dân phố 1, tổ dân phố 2, tổ dân phố 10).
     Đơn vị bầu cử số 2: phía Nam thị trấn Chư Sê gồm 10 thôn, làng, tổ dân phố (thôn Dun Bêu, thôn Kê, các tổ dân phố 3,4,5,6,7,8,9,12).
Đơn vị bầu cử số 3: Gồm 02 xã (xã Dun và xã Ia Pal)
Đơn vị bầu cử số 4: Gồm 02 xã (xã HBông và xã Ayun)
Đơn vị bầu cử số 5: Gồm 02 xã (xã Kông Htok và xã Al Bá)
Đơn vị bầu cử số 6: Gồm 02 xã (xã Bờ Ngoong và xã Bar Măih)
Đơn vị bầu cử số 7: Gồm 02 xã (xã Ia Tiêm và xã Chư Pơng)
Đơn vị bầu cử số 8: Gồm 02 xã (xã Ia Glai và xã Ia Blang)
Đơn vị bầu cử số 9: Gồm 02 xã (xã Ia Hlốp và xã Ia Ko)
     Thực hiện theo kế hoạch, các xã, thị trấn đã kịp thời thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn và thành lập 95 Ban bầu cử tại 95 tổ bầu cử đã công bố, đảm bảo đúng thời gian, thành phần theo quy định.
Ban Chỉ đạo bầu cử ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 22/3/2021, yêu cầu các địa phương, đơn vị các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, yêu cầu của cuộc bầu cử, qua đó phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp Nhân dân, nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền, nghĩa vụ chính trị, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân… Đồng thời, tích cực triển khai các bước tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử nhằm lựa chọn những cá nhân tiêu biểu về đức và tài để bầu vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước, cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương.
     Bên cạnh đó, việc giới thiệu người ứng cử từng bước được triển khai cụ thể, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân; cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các ngành, các cấp, nữ, độ tuổi.
     Ban Chỉ đạo bầu cử cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên mọi phương diện, qua đó, nêu bật được tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích, vai trò của cuộc bầu cử đồng thời khẳng định vị trí của đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành trước, trong và sau khi kết thúc bầu cử. Công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp tuyên truyền công tác bầu cử với công tác phòng, chống dịch Covid-19.
     Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, tin tưởng rằng việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn huyện sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân; thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do Nhân dân làm chủ, đồng thời tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                                                                Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.