CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > UBND huyện Chư Sê: hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VIII về phát triển

UBND huyện Chư Sê: hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VIII về phát triển KT-XH, QP-AN năm 2016.

31/12/2015

Chiều ngày 30/12/2015, tại hội trường 17/8, UBND huyện Chư Sê đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VIII về phát triển KT-XH, QP-AN và dự toán ngân sách năm 2015. Đồng chí Nguyễn Hồng Linh – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Năm 2015, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, huyện Chư Sê đã cố gắng huy động nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển, tập trung thực hiện các công trình trọng điểm, công trình giao thông … tạo thế và lực mới thúc đẩy KT-XH của huyện phát triển. Tổng giá trị sản xuất CN – TTCN đạt 128,6 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước 131,70 tỷ đồng đạt 276,26% kế hoạch tỉnh và 171,70% kế hoạch huyện. Công tác xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tốt; đến nay trên địa bàn huyện đã có 4 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển, đạt được nhiều thành tựu mới. Duy trì tốt công tác tiếp dân và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. An ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Năm 2016, toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp và dịch vụ. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 7,6 %. Cơ cấu kinh tế nông – lâm ngư nghiệp tăng 6,2%, công nghiệp – xây dựng tăng 7,92%. Dự toán tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là trên 80 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,09% và phấn đấu xây dựng hoàn thành 2 xã  đạt chuẩn NTM trong năm 2016.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Linh – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn cần triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là các giải pháp cụ thể, sát hợp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch giao./.
Mỹ Đức.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.