CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Chế độ chính sách người có công > Phó chủ tịch TT UBND huyện thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trê
[Error loading the control 'NewsRepeater', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT * FROM
(
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY NewsReleaseDate DESC, NewsID DESC) AS CMS_ORN, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY DocumentNodeID, NodeLinkedNodeID ORDER BY CASE WHEN DocumentCulture = @DocumentCulture THEN 1 ELSE 2 END) AS CMS_C FROM View_CONTENT_News_Joined WHERE NodeSiteID = @NodeSiteID AND (Published = @Published AND (NodeAliasPath = N'/kkk/Thong-tin-tuyen-truyen-(1)/Quy-hoach-ke-hoach-(2)/Pho-chu-tich-TT-UBND-huyen-tham-va-tang-qua-cho-ca') AND DocumentCulture = @DocumentCulture)
)
AS SubData
WHERE CMS_C = @CMS_C ORDER BY CMS_ORN

Caused exception:
Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.