CHUYÊN MỤC

Thông tin tuyên truyền > Sản xuất, kinh doanh vụ mùa > Phổ biến tài liệu Hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng

Phổ biến tài liệu Hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng

31/03/2023

     Để phát triển sản xuất trồng trọt theo hướng bền vững, góp phần giải quyết nguồn gốc ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, giảm giá thành sản xuất, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm cây trồng hàng hóa có lợi thế của địa phương và thúc đẩy chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn; vừa qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức xây dựng tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng (ban hành kèm theo Văn bản số 145/TT-ĐMT ngày 28/02/2022).
     Phụ phẩm cây trồng là sản phẩm phụ phát sinh trong quá trình tiến hành hoạt động chăm sóc, thu hoạch, sơ chế sản phẩm cây trồng tại khu vực canh tác cây trồng. Xử lý phụ phẩm cây trồng là việc áp dụng giải pháp công nghệ hoặc biện pháp kỹ thuật phù hợp làm tăng hiệu quả sử dụng; không làm ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại.
Tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng do Cục Trồng
trọt xây dựng trong khuôn khổ nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 19/2019/TTBNNPTNT ngày 15/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.
Mục tiêu của tài liệu này nhằm hướng dẫn các nội dung cần thiết trong thu gom, sử dụng, xử lý phụ phẩm cây trồng trên cơ sở các quy định của pháp
luật về Trồng trọt và Bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan, bảo
đảm không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực canh
tác, giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại,
Trong quá trình xây dựng, có sự tham khảo, kế thừa một số quy trình quy trình phổ biến đã được áp dụng rộng rãi trong sản xuất ở qui mô nông hộ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng trên cơ sở các kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ


Phế, phụ phẩm cây trồng là nguồn tài nguyên tái tạo 
      Tài liệu hướng dẫn bao gồm các quy trình: Quy trình làm nấm rơm; Quy trình thu gom và sản xuất phân hữu cơ sinh học từ phụ phẩm sau trồng nấm; Quy trình xử lý rơm rạ trực tiếp trên đồng ruộng làm phân bón hữu cơ; Quy trình làm phân hữu cơ bằng men ủ vi sinh; Quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý vỏ cà phê sau chế biến thành phân hữu cơ sinh học; Quy trình xử lý rác hữu cơ trong sản xuất bằng chế phẩm vi sinh vật thành phân bón hữu cơ; Quy trình kỹ thuật ủ rơm bằng ure làm thức ăn cho trâu bò; Quy trình ủ lá sắn làm thức ăn chăn nuôi; Quy trình ủ chua thân ngô làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò; Quy trình sản xuất than sinh học.
     Tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng được Cục Trồng trọt ban hành tại Văn bản số 145/TT-ĐMT ngày 28/02/2023; hoặc có thể truy cập trực tiếp tại trang thông tin điện tử của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Gia Lai; địa chỉ: http://ccttbvtv.gialai.gov.vn/.
Lê Loan

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.